Drone Mapping

Accuraat beeldmateriaal van grote oppervlaktes en volumes

contacteer ons

Wij brengen alles in kaart

Voor beroepsbeoefenaars die met GIS (Geographic Information Systems) werken, betekent de dronetechnologie een efficiënte doorbraak. Onze beeldvorming is niet alleen veelzijdig maar ook zeer accuraat door de hoge resolutie. Luchtbeelden genomen met een drone kunnen bovendien door performante IT-softwaretoepassingen in 2D-landkaarten en 3D-modellen worden omgezet.

  • Landmeting, topometrie, geometrie
  • Landbouwterreinen
  • Bouwsector
  • 3D-modeling
  • Up-to-date mapping
  • Schattingen
  • Verzekeringen
  • ...

Topografische dronebeelden brengen grote oppervlaktes, inclusief visuele hindernissen, makkelijk in kaart. Door de 3D-software berekenen we snel grote volumes, zoals bermen, zandopspuitingen, bouwwerken, grondwerken, enz.

Via 3D-modeling krijgt u een duidelijk inspecteerbaar model. Van een getroffen gebied kunt u de schade zo beter en efficiënter beoordelen. U kunt de meetbare data ook meteen integreren in een expertiserapport.

Tijdswinst en concurrentie-voordeel

Drone mapping zorgt voor een enorme tijdsbesparing. Met één dronevlucht brengen we honderden hectares in één keer in beeld en berekenen we heel makkelijk grote volumes. Air-WorX kan de data snel en met een hoge graad aan nauwkeurigheid aanleveren, zodat u korter op de bal kunt spelen en uw concurrenten een stapje voor bent.

contacteer ons